Bidbook West Betuwe
Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe een feit. Onze nieuwe gemeente, 26 dorpen. Op weg daar naartoe wil de gemeente samen met alle inwoners een agenda voor de toekomst opstellen. Alle input wordt verwerkt in een Bidbook dat eind 2018 aan de huidige gemeenteraden aangeboden wordt. Dit Bidbook dient als een leidraad voor de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe. Zo zien onze 26 dorpen er uit en zo denken de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomst van hun leefomgeving en de gemeente West Betuwe. Met het Bidbook kan de nieuwe gemeenteraad zich vanaf de start van de nieuwe gemeente zo optimaal mogelijk inzetten voor haar inwoners.

Woensdag 18 april 2018 was er in Verenigingsgebouw de Schakel een voorlichtingsavond over het bidbook. Opening en slotwoord waren van wethouder Niko Wiendels. Odile Jansen van 'Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen' was door de Dorpsraad uitgenodigd. En natuurlijk was ook onze dorpsambtenaar Annemieke Gerris er. Het werd een dynamische avond. De volle zaal, af en toe verdeeld in werkgroepen (Gezondheid en veilige leefomgeving; Wonen en werken; Identiteit en saamhorigheid; Zorg, welzijn en voorzieningen) besprak wensen, ideeën, knelpunten en vragen. De inwoners kregen dukaten die ze konden verdelen over de voor hen belangrijkste punten.

bidbook Acquoy bidbook Acquoy bidbook Acquoy bidbook Acquoy

Deze input werd verwerkt tot een overzicht 'Uitkomsten thematafels Acquoy'. Klik op acquoy om het overzicht te bekijken.

Maandag 20 augustus 2018 waren de concepten gereed en op 19 september jl. was er een bijeenkomst in de Schakel om het concept per dorp te bespreken. Een inloopavond van één uur waarbij inwoners vragen kunnen stellen en een reactie geven. Klik op acquoy om het concept te bekijken.

Woensdag 28 november 2018 wordt het Bidbook West Betuwe gepresenteerd in de Burcht van Haeften en is vanaf 28 november digitaal in te zien op www.westbetuwe.nl. Iedereen is van harte welkom. Kijk voor de uitnodiging op www.westbetuwe.nl onder nieuws/uitnodiging presentatie bidbook 28 november!