Dijkdoorbraak Acquoy 1711 (Archief Vicarie Acquoy)

In augustus 1711 was er een dijkdoorbraak bij het vicarieland. Uit dit land werd de grond gehaald voor het herstel van de dijk. Mr. Johan van Zijll, de vicaris en de dijkgraaf en Heemraden van de Groenendijk (Langedijk) hadden hierover een meningsverschil.

Acquoy


Acquoy A. F. Verstegen 2016