Dorpsambtenaar Annemieke Gerris

Sinds kort heeft de gemeente naast dorpswethouders ook dorpsambtenaren.

De dorpsambtenaren denken mee met de inwoners en dorpsraden. De dorpsambtenaar is het eerste aanspreekpunt voor de dorpsvertegenwoordigers. Ook is hij/zij de primaire verbinder tussen de gemeentelijke organisatie en de dorpsvertegenwoordiging. De dorpsambtenaar zet zich in voor het algemeen belang van het dorp.

Ik ben Annemieke Gerris, dorpsambtenaar van Acquoy.

Toen ik werd gevraagd deze taak op mij te nemen heb ik enthousiast ‘ja’ gezegd. Zelf woonachtig in het kleine dorpje Well (gemeente Maasdriel) herken ik de problemen van de kleine kernen. Het behouden en misschien zelfs wel versterken van de leefbaarheid is een hele uitdaging. Op mijn eigen bescheiden wijze wil ik daar graag een zinvolle bijdrage aan leveren.

Naast het zijn van dorpsambtenaar houd ik mij dagelijks bezig met natuur- en landschapsontwikkeling, cultuurhistorie en archeologisch onderzoek. Zo ben ik nauw betrokken bij de inrichting van het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en heb ik meegeholpen bij het realiseren van enkele mooie Klompenpaden.

Het is voor mij erg genieten wanneer ik zie dat een groep actieve mensen met een mooi initiatief komt en zich daar met hart en ziel voor inzet. Hen daarmee helpen, de juiste contacten leggen en samen creatief oplossingen bedenken, dat zie ik als mijn voornaamste taak als dorpsambtenaar. Door krachten te bundelen kan er vaak meer dan op het eerste gezicht lijkt en zonder dat het direct altijd veel geld hoeft te kosten. En als dat dan toch het geval is……dan ga ik graag op zoek naar een potje met subsidie.